Do obowiązków członka zajmującego lokal w budynku Spóldzielni należy:

 • odnawianie lokalu polegającego na:
  • malowaniu sufitów ścian lokalu mieszkaniowego w tym loggi co najmniej raz na 5 lat lub tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych tapet.
  • malowaniu olejnym drzwi i okien, wbudowanych mebli, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania olejnego, oraz grzejników, zlewozmywaków, spłuczek, wanien, rur, i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją - w okresach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 • naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, zamknięciem i uszczelnieniem, zamkami oraz uzupełniania lub wymiana uszkodzonego oszklenia stolarki okienno-drzwiowej (przy wymianie stolarki okiennej na nową zachodzi konieczność dokonania zgloszenia organowi architektoniczno-budowlanemu Urzędu Miejskiego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenia robót należy dokonać za zgodą Spółdzielni.Gabaryty, podziały i kolor nowej stolarki okiennej nie powinny się różnić od pierwotnej);
 • naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, boazerii, wbudowanych mebli itp.;
 • naprawa instalacji wodociągowej tzw. "poziomów" od zaworu odcinającego w pionie wodociągowym ,
 • naprawa i konserwacja urządzeń techniczno-sanitarnych, wanien, mis klozetowych, sedesów, urządzeń płuczących, zlewozmywakow i umywalek (wraz z syfonami i wężykami) baterii oraz ich osprzętu, łącznie z wymianą tych urządzeń,
 • niezwłoczne usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych;
 • konserwacja, naprawa i wymiana kuchenek gazowych lub gazowo-elektrycznych oraz pieców gazowych (tzw. junkersów);
 • naprawa i wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i urządzeniami (kuchenki elektryczne, bojlery, przepływowe ogrzewacze wody itp.).