Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy ulicy Krucza 12 w Gliwicach (lokal z odzysku)

czytaj dalej .....