Szanowni Mieszkańcy zasobów SM „Sikornik”                 

Zapraszamy Państwa do składania wniosków i propozycji
robót remontowych do uwzględnienia w planie remontów

na rok 2022 lub na kolejne lata.