Do zakresu obowiazków Spółdzielni należy:
 • naprawa i wymiana wewnętrznej instalacji gazowej bez urządzeń odbiorczych,
 • naprawa i wymiana instalacji wodociągowej tzw. "pionów" do zaworu odcinającego w mieszkaniu,
 • naprawa i wymiana instalacji kanalizacyjnej (tzw. "pionów") w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
 • naprawa i wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą,
 • naprawa i wymiana wszystkich przewodów instalacji elektrycznej od tablicy elektrycznej na klatce schodowej do licznika lub skrzynki bezpiecznikowej w mieszkaniu, naprawa instalacji elektrycznej w klatchach schodowych, piwnicach, strychach.
 • naprawa przewodów instalacji antenowej (tzw. AZART) z wyłączeniem gniazd wtykowych,
 • naprawa i malowanie klatki schodowej, elewacji budynku łącznie z barierkami balkonów lub laggi,
 • naprawa i wymiana wind
 • naprawa urządzeń zsypowych,
 • naprawa podłóg, ścian, sufitów jeżeli ich uszkodzenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, np. związanych z naprawą lub wymianą instalacji C.O. Wod.-Kan., gaz. Naprawa obejmuje zamurowanie i otynkowanie z pobiałkowaniem. Wszystkie inne elementy jak glazura, boazerie itp. użytkownik naprawia we własnym zakresie i na własny koszt.
 • naprawa i wymiana podłoży, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej oraz tynku w ramach modernizacji i remontu kapitalnego o ile wykonane są we wszystkich lokalach budynku.