• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

 

Wzrost cen

za wodę i ścieki w Gliwicach

 

 

 

     Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać w Gliwicach nowe ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Zmiana wynika z kończącego się 3-letniego okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Weryfikacja i zatwierdzenie przedstawionych przez PWiK Gliwice propozycji dokonana została przez „Wody Polskie”, które są uprawnione do regulacji cen i stawek. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) – w załączeniu. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfawchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 1.10.2021 r. i obowiązywać będzie w okresie kolejnych 3 lat.

Cena brutto za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wyniesie 5,76 zł do 30 września 2024 r., a odbioru ścieków będzie zmieniać się co roku od 7,91 zł (do 30 września 2022 r.) do 8,07 zł (do 30 września 2024 r.).

 

                              Zestawienie cen brutto za dostawę wody i odbiór ścieków

 

 

Wyszczególnienie

do 30.09.2021

od 1.10.2021 do 30.09.2022

wzrost ceny o

od 1.10.2022 do 30.09.2023

od 1.10.2023 do 30.09.2024

dostawa wody

5,24

5,76

9,92%

5,76

5,76

odbiór ścieków

7,41

7,91

6,75%

8,05

8,07

RAZEM

12,65

13,67

8,06%

13,81

13,83

 

W najbliższych dniach otrzymają Państwo zawiadomienia o zmianie opłat za lokale, która wynika z podwyżki cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wprowadzonej przez PWiK w Gliwicach.

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020