RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

W GLIWICACH, UL. PERKOZA 12

 

kadencja 2022 – 2025

 

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Małgorzata POPIŃSKA    - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sebastian CIĄGWA          - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji GZM

Małgorzata JĘDROS        - Sekretarz Rady Nadzorczej

Krystyna ROCHOŃ          - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna ROCHOŃ           -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna CZECHOWSKA - członek Komisji

Andrzej PISKORZ             - członek Komisji

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Sebastian CIĄGWA         -  Przewodniczący Komisji GZM

Małgorzata JĘDROS       - członek Komisji

Adam BERNACKI           - członek Komisji

 

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

odbywać się będą w Sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni

w trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 1600 – 1630

za wyjątkiem grudnia 2023 r. w drugi czwartek miesiąca

 

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla wszystkich Członków Spółdzielni po zalogowaniu w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY

https://www.e-kartoteka.pl