RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

W GLIWICACH, UL. PERKOZA 12

 

 

Kadencja Rady od 2017r.

 

Małgorzata POPIŃSKA  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Edward LESISZ             - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula RYCZEL           - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

Komisja Rewizyjna

Zofia PLUTA           -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Piotr RAĆKOWICZ -  Członek Komisji Rewizyjnej

Sebastian CIĄGWA - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Edward LESISZ       -  Przewodniczący Komisji G.Z.M.

Urszula RYCZEL     -  Członek Komisji G.Z.M.

Krystyna ROCHOŃ -  Członek Komisji G.Z.M.

 

                                                           DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

                                      odbywać się będą w trzecią środę każdego miesiąca w godz. 1600 – 1630

                                                                              w siedzibie Spółdzielni

                                                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

                                                                                                                                                                                       SM „SIKORNIK”

                                                                                                                                                                                   Małgorzata Popińska

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla wszystkich Członków Spółdzielni po zalogowaniu w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY

https://www.e-kartoteka.pl