Kadencja 2017 - 2020 r.

 
Sebastian Ciągwa przewodniczący Rady Nadzorczej
Alfred Stankiewicz
z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urszula Ryczel sekretarz Rady Nadzorczej
 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Popińska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zofia Pluta członek Komisji Rewizyjnej
Sebastian Ciągwa
członek Komisji Rewizyjnej
   

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Alfred Stankiewicz przewodniczący Komisji G.Z.M.
Urszula Ryczel członek Komisji G.Z.M.
Edward Lesisz członek Komisji G.Z.M.