1. ROBOTY REMONTOWE WYMAGAJĄCE ZGODY SPÓŁDZIELNI TO W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. wyburzanie, zmiana lokalizacji ścian działowych, budowa ścian działowych,

 2. poszerzenie, zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,

 3. wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,

 4. wymiana lub przebudowa instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej (w tym przeniesienie wodomierza), centralnego ogrzewania (w tym wymiana lub przeniesienie grzejników – możliwość wykonania WYŁĄCZNIE poza sezonem grzewczym),

 5. zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,

 6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 7. montaż sufitów podwieszanych,

 8. montaż urządzeń na elewacji (anteny satelitarnej, klimatyzatora, itp.),

 9. montaż krat zewnętrznych, rolet, daszków, reklam itp.,

 10. inne prace mogące ingerować w część wspólną budynku bądź jego instalacje.

UWAGA!. Przed przystąpieniem do wykonania powyższych robót należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,SIKORNIK’ ul. Perkoza 12, Gliwice

 2. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. tel.: 32 232 26 67

 1. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

do 30 dni

 1. PRACE  REMONTOWE POWINNY BYĆ PROWADZONE Z ZACHOWANIEM ZASAD OKREŚLONYCH W PONIŻSZYCH REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁDZIELNI:

 1. Statut

 2. Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów,

 3. Regulamin porządku domowego 

 4. Regulamin montażu klimatyzatorów,

 5. Regulamin wymiany grzejników w mieszkaniach,

 6. Regulamin montażu na zewnątrz lokali anten do odbioru programów RTV nadawanych z nadajników satelitarnych, naziemnych oraz sygnału internetowego,

 7. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków,

 8. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

 1. DRUKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych (remonty, przebudowy, wymiana stolarki okiennej),

 2. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora,

 3. Oświadczenie – montaż klimatyzatora,

 4. Oświadczenie – wymiana grzejników,

 5. Oświadczenie – montaż anteny do odbioru programów RTV.

 1. OPŁATY:

 1. Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

 2. Spuszczenie wody z instalacji c.o. jest płatne.

 3. Plombowanie wodomierza jest płatne.

 1. UWAGI:

 1. Zakończenie prac w lokalach mających wpływ na instalacje i części wspólne budynku, roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do Spółdzielni celem dokonania ich odbioru,

 2. Prace wykonane są we własnym zakresie i na własny koszt (poza pionami). Zabrania się wyrzucania gruzu do istniejących śmietników, należy wynająć kontener lub worek typu big bag na odpady poremontowe.