SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

 

Przypominamy, że trwa cykl spotkań

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”

z Mieszkańcami poszczególnych nieruchomości

Na spotkaniach przedstawiamy w szczególności informacje finansowe dotyczące każdej z nieruchomości - w tym dane dot. rozliczenia nieruchomości za lata 2019-2021 (opłaty, przychody i koszty, wyniki na koniec roku, sposób ich rozliczenia), jak również związane z rozliczeniem funduszu remontowego oraz omawiamy potrzeby i priorytety działań remontowych na najbliższe lata. Przekazujemy również informacje związane z bieżącą działalnością Spółdzielni – e-kartoteka, indywidualne ubezpieczenia UNIQA „przy czynszu”, segregacja odpadów komunalnych.

Ramowy program spotkań obejmuje także pytania, uwagi i wnioski mieszkańców.

czytaj dalej ...

 

spotk11

spotk21

spotk31

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja