SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

 

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że na dzień 22 września 2022 r. na godz. 1700 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” w Gliwicach – w załączeniu zawiadomienie.

Materiały sprawozdawcze na Walne Zgromadzenie, druki oraz projekty uchwał będą na bieżąco udostępniane członkom Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni, poprzez e-kartotekę, w dokumentach MOJEJ SPÓŁDZIELNI.

czytaj dalej...

 

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja