Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” na dzień 31.12.2019 r.

 

 

 •  24 nieruchomości mieszkalne obejmujące 32 budynki,

 •  2 291 lokali mieszkalnych, z czego:

 •  25 lokali zajmowanych na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

 •  1 788 lokali zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 •  474 lokale stanowiące odrębną własność lokalową,

 •  4 lokale zajmowane bez tytułu prawnego,

 •  90 garaży,

 •  13 lokali użytkowych w 2 nieruchomościach niemieszkalnych położonych w Gliwicach przy ul. Perkoza 12 oraz Biegusa 68.

 

rys1

 

Powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosiła:

 • lokale mieszkalne   97 788,58 m2

 • lokale użytkowe        1 081,36 m2    (bez siedziby Zarządu)

 • garaże                        1 487,86 m2

Spółdzielnia na dzień 31.12.2019 r. dysponowała gruntami położonymi na terenie Gminy Gliwice o powierzchni łącznie 104 478 m2, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym 13 199 m2 oraz własność bądź współwłasność gruntów 91 279 m2.

 

Adresy administrowanych budynków mieszkalnych z podziałem na nieruchomości:

 

Perkoza 2, Perkoza 4

nieruchomość

1

Perkoza 6, Perkoza 8, Perkoza 10

nieruchomość

2

Perkoza 21-29

nieruchomość

3

Kormoranów 4-10

nieruchomość

4

Kormoranów 12-18, Kormoranów 20-26

nieruchomość

5

Kormoranów 7-13

nieruchomość

6

Kormoranów 27-33

nieruchomość

7

Kormoranów 35-41

nieruchomość

8

Biegusa 42-46, Biegusa 48-50, Biegusa 52-54

nieruchomość

9

Wilgi 18-24

nieruchomość

10

Krucza 11-15

nieruchomość

11

Krucza 10-12

nieruchomość

12

Bekasa 1-7

nieruchomość

13

Bekasa 19                                                  

nieruchomość

14

Bekasa 21

nieruchomość

15

Mewy 1, Mewy 3, Mewy 5

nieruchomość

16

Mewy 22-26

nieruchomość

17

Czajki 12-20

nieruchomość

18

Czajki 11-17

nieruchomość

19

Czajki 21-27

nieruchomość

20

Zimorodka 1-5

nieruchomość

21

Zimorodka 2-4

nieruchomość

22

Zimorodka 10-12

nieruchomość

23

Zimorodka 19-23

nieruchomość

24

Budynki mieszkalne stanowiące własność bądź współwłasność Spółdzielni zostały wybudowane w latach 1966 - 1978.