Stan zasobów mieszkaniowych Spółdzielni

Spółdzielnia posiada:

  • 32 budynki mieszkalne, 2291 mieszkań; w tym wyodrębnione na własność 447
  • 32 dźwigi osobowe;
  • lokale użytkowe w postaci bazy ,baza magazynowa przy ul.Biegusa 68, przejęta formalnie na własność wyrokiem sądowym w 2014 roku
  • budynek administracyjno-użytkowy przy ul. Perkoza 12;

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi: 97 788,48 m2 pu.

Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosi: 81.604,32 m2 oraz 19.292,63 m2 w odrębnej własności

Wiek budynków mieszkalnych zawiera się pomiędzy 40 - 52 lata.


Adresy administrowanych budynków mieszkalnych z podziałem na nieruchomości:

Perkoza 2, Perkoza 4 nieruchomość 1
Perkoza 6, Perkoza 8,Perkoza 10 nieruchomość 2
Perkoza 21-29 nieruchomość 3
Kormoranów 4-10 nieruchomość 4
Kormoranów 12-18, Kormoranów 20-26 nieruchomość 5
Kormoranów 7-13 nieruchomość 6
Kormoranów 27-33 nieruchomość 7
Kormoranów 35-41 nieruchomość 8
Biegusa 42-46, Biegusa 48-50, Biegusa 52-54 nieruchomość 9
Wilgi 18-24 nieruchomość 10
Krucza 11-15 nieruchomość 11
Krucza 10-12 nieruchomość 12
Bekasa 1-7 nieruchomość 13
Bekasa 19                                                   nieruchomość 14
Bekasa 21 nieruchomość 15
Mewy 1, Mewy 3, Mewy 5 nieruchomość 16
Mewy 22-26 nieruchomość 17
Czajki 12-20 nieruchomość 18
Czajki 11-17 nieruchomość 19
Czajki 21-27 nieruchomość 20
Zimorodka 1-5 nieruchomość 21
Zimorodka 2-4 nieruchomość 22
Zimorodka 10-12 nieruchomość 23
Zimorodka 19-23 nieruchomość 24