Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” z siedzibą w Gliwicach, ul. Perkoza 12, kod pocztowy 44-122, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 232 21 74.

 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszą Spółdzielnię Mieszkaniową, w tym zawierania i realizacji umów z kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w stosownych aktach prawnych, w tym w ustawie z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.).

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(usługi)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” z siedzibą w Gliwicach, ul. Perkoza 12 , kod pocztowy 44-122, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 232 21 74.

 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest ZBIGNIEW WOŹNIAK,
  adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy:

 

………………………………………………………………………………………………

(rodzaj umowy)

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

z monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” z siedzibą w Gliwicach, ul. Perkoza 12, kod pocztowy 44-122, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 232 21 74.

 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak,
  adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO a także art. 222 § 1 ustawy Kodeks pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów, pracowników, kontrahentów i innych osób oraz ochrony mienia Spółdzielni na terenie monitorowanym.

 4. Monitoring wizyjny obejmuje budynek biura Spółdzielni, korytarze, parking oraz chodniki sąsiadujące z biurem. Monitoringiem objęte są również wszystkie budynki mieszkalne (wejścia do budynków, korytarze, windy).

 5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane do czasu ich nadpisania, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny zgodnie z art. 15 RODO.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(pracownik)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” z siedzibą w Gliwicach, ul. Perkoza 12, kod pocztowy 44-122, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 232 21 74.

 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy i przepisach pokrewnych, w celu wykonania zadań związanych z realizacją umowy (w przebiegu zatrudnienia).

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa pracy oraz innych przepisach szczególnych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(rekrutacja)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” z siedzibą w Gliwicach, ul. Perkoza 12, kod pocztowy 44-122, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 232 21 74.

 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie wskazanym w art. 22¹ kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy.

 4. W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa, podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, przekazane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3 jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt 4 i 5 w każdym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres wskazany w pkt 1. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zatrudnienia i podpisania umowy, dane zawarte w dokumentacji będą nadal przetwarzane i przechowywane przez czas określony przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 4 i 7.

 9. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego.

 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 12. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą również profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.