• 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

Spółdzielnia SIKORNIK

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

Pon. Wto. Śro., 7:00 - 15:00
Czw. 7:00 - 17:00
Pt. 7:00 - 13:00

Przetarg

                                                                                                                               

Pobierz PDF REGULAMIN PRZETARGU

      

                                                                                                         Gliwice, dn. 19 lipca 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku

przy ulicy Zimorodka 23 w Gliwicach (lokal z odzysku) – informacje o lokalu j/n:

    

     ► parter – 1 pokój, kuchnia, p.pok., łazienka z WC

                                        – pow. użytkowa 27,20m²

     cena wywoławcza wynosi 78.238,00zł.,

     ► wysokość wadium 2.500,00zł.,

     ► termin przetargu 08 sierpnia 2019r. (czwartek, godz. 15°°).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni (w godz. urzędowania działu księgowości) najpóźniej na 1-dzień  przed terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w w/w terminie w siedzibie Spółdzielni adres jw., w sali nr 9 na I piętrze.

Cena wywoławcza jest równocześnie wartością rynkową lokalu ustaloną   przez rzeczoznawcę majątkowego

– operat szacunkowy jest do wglądu w dziale członkowskim Spółdzielni.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z działem   administracyjnym tel. 32/ 232-26-74

Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie przetargu

– obowiązujący regulamin do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.sikornik.pl

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje można uzyskać w dziale członkowskim Spółdzielni    lub pod nr telefonu 32/ 232-21-78.

 

                                                                                                   

                                                                                                                          Gliwice, dnia 05.08.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E   !!!

Informuje się, że w dniu 16.08.2019r. (piątek) spółdzielnia będzie nieczynna.

Wszelkie awarie należy zgłaszać dyżurnym pod n/w numerami telefonów:

Awarie c.o., wod.-kan. oraz gazowe     - 692-322-814

Awarie elektryczne                                       - 508-842-276

Dźwig-Pol                                                  - 32 251-33-32

Domofony                                                  - 603-975 843

Pog-Tech (awarie wod.-kan.)          - 32 231-59-71 (w. 100)

                                                               694-414-901

 

                                                       ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

       

                                                                                                             

                                                                      

                                           

                                                

                             

        

                    

                                                         

         
                                                                       

  

Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 17:00
Piątek 7:00 - 13:00