Oświadczenie zgłoszenie osób zamieszkujących Zgłoszenie, uzupełnienie, zmiana ilości osób zamieszkujących lokal pdf icon
 Oświadczenie śmieci  Wstrzymanie opłat za śmieci, w przypadku kiedy lokal mieszkalny nie będzie zamieszkały w określonym terminie. pdf icon
Oświadczenie sprzedający   pdf icon
Oświadczenie sprzedający-kupujący   pdf icon
Oświadczenie rezygnacja z czlonkostwa - wlasnosciowe   pdf icon
     
Oświadczenie rezygnacja z członkostwa - odrebna_wlasnosc   pdf icon
Oświadczenie przyjęcie w poczet członków - odrebna_wlasnosc   pdf icon
Oświadczenie przyjęcie w poczet czlonkow - wlasnosciowe   pdf icon