Oświadczenie śmieci pdf72
Oświadczenie sprzedający pdf72
Oświadczenie rezygnacja z członkostwa - odrebna_wlasnosc pdf72

Wniosek – e-kartoteka

 pdf72
Kwestionariusz osobowy członka spółdzielni mieszkaniowej pdf72
Deklaracja przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

w odrębną własność

pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w odrębną własność

pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

w odrębną własność

pdf72
Oświadczenie - sprzedaż lokalu - przejęcie wyniku rozliczenia kosztów c.o. pdf72
 Wniosek o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną pdf72
 Oświadczenie o odpowiedzialność cywilnej wobec osób trzecich związaną z odpowiednim
zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora
 pdf72
 Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie prac remontowych  pdf72
 Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej związanej z wymianą grzejników  pdf72
 Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej związanej z montażem anten  pdf72
Kwestionariusz nie dla członka pdf72