Oświadczenie śmieci pdf72
Oświadczenie sprzedający pdf72
Oświadczenie rezygnacja z członkostwa - odrebna_wlasnosc pdf72

Wniosek – e-kartoteka

 pdf72
Kwestionariusz osobowy członka spółdzielni mieszkaniowej pdf72
Deklaracja przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

w odrębną własność

pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w odrębną własność

pdf72

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

w odrębną własność

pdf72
Oświadczenie - sprzedaż lokalu - przejęcie wyniku rozliczenia kosztów c.o. pdf72