PAMIĘTAJMY O SEGREGOWANIU ODPADÓW

Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom swoich zasobów, że w ich imieniu deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. Jednakże należy pamiętać, że prawidłowość segregacji odpadów w poszczególnych nieruchomościach podlega sukcesywnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyniku czego odpady nie są właściwie segregowane, wszczyna się postępowanie w sprawie nałożenia podwyższonej opłaty, jak za odbiór odpadów komunalnych nieselektywnych. Skutki wydania decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny odczują solidarnie wszyscy mieszkańcy nieruchomości, korzystający z danego punktu zbierania odpadów. Dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad segregowania odpadów – stosowna ulotka została zamieszczona przez służby administracyjne Spółdzielni przy każdym boksie śmietnikowym oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce akty prawne/zasady segregacji odpadów komunalnych. Najważniejsza jest właściwa postawa i przekonanie nas wszystkich, że segregowanie śmieci ma sens. Tylko taka postawa przełoży się na proekologiczne zachowania mieszkańców i umożliwi ponoszenie opłat na poziomie ustalonym dla odpadów odbieranych w sposób selektywny.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku stwierdzenia, iż niedopełniony został powyższy obowiązek wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie!

Przykład opłat za odpady dla lokalu mieszkalnego o powierzchni mniejszej lub równej 60 mwg stawek obowiązujących od 1.10.2020 r.:

– zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi

1,05 zł od 1 m2 powierzchni 

– zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi

4,20 zł od 1 m2 powierzchni 

W załączeniu kopie zawiadomień, które Spółdzielnia otrzymała w ostatnim okresie dot. stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w boksach śmietnikowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gliwicach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice:

https://segreguj.gliwice.eu/

PDF Icon
Jak segregować odpady