e-kartoteka

Zarząd Spółdzielni informuje, że z myślą o mieszkańcach zasobów Spółdzielni od 2020 r. uruchomiony został system e-kartoteka. System zapewnia możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego lokalu, aby ułatwić samodzielną analizę stanu własnych rozliczeń ze Spółdzielnią, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego/garażu, przy wykorzystaniu własnego komputera lub telefonu z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej. Usługa polega na bezpłatnym dostępie do kartoteki on-line poprzez stronę internetową dostawcy oprogramowania, po wpisaniu właściwego loginu oraz podaniu hasła do konta.

Pisemny wniosek (druk dostępy tutaj) w sprawie uzyskania w/w danych do logowania i aktywacji elektronicznego dostępu do kartoteki użytkownika lokalu każdy właściciel lub współwłaściciel lokalu może złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni, w dziale czynszów. E-kartoteka dostępna jest dla wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych i garaży w naszej Spółdzielni pod adresem:

www.e-kartoteka.pl

 e kartoteka

(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)

Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:

  • Rozrachunki – roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe.

  • Wykaz opłat miesięcznych – składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB.

  • Dokumenty i Biblioteka – aktualne ogłoszenia i informacje, treści Regulaminów, stawki opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udzielają w godzinach pracy Spółdzielni pracownicy działu czynszów, nr tel. 32 232-01-09