• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania przetargowego - Remont balkonów i elewacji

czytaj dalej ...

 

 

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2020

Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia realizacji uprawnień Członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w w/w przepisie, Spółdzielnia udostępniła na stronie internetowej, poprzez system e-kartoteka, wydruk sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2020, które składa się z:

  1. bilansu,

  2. rachunku zysków i strat,

  3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

 
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sikornik”

z siedzibą w Gliwicach ul. Perkoza 12

zatrudni w ramach umowy o pracę

 

czytaj dalej ...

 

Ogłoszenie o przetargu

 

        Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Kormoranów 7-9-11-13 w Gliwicach

czytaj dalej ...

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy ulicy Krucza 12 w Gliwicach (lokal z odzysku) – informacje o lokalu jn:

VII piętro – 2 pokoje, kuchnia, p.pok., łazienka z WC

pow. użytkowa 47,90 m²

cena wywoławcza wynosi 169 394,00 zł,

wysokość wadium 2 500,00 zł,

termin przetargu 20 maja 2021 r. ( czwartek godz. 15 °°).

czytaj dalej ....

 

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania przetargowego - Remont urządzenia dźwigowego

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020