SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

  

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

ogłasza przetarg nieograniczony

na wynajęcie lokalu użytkowego

w nieruchomości przy ul. PERKOZA 12

 

1. Opis przedmiotu najmu

  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku przy ul. PERKOZA 12, składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 97,95 m2. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

  2. Wizja w lokalu jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administratorem Osiedla, nr tel. 32 232 26 67.

czytaj dalej ...

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

zaprasza zainteresowanych CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
do przetargu na wynajęcie od 1.02.2022 r. lokalu użytkowego

w nieruchomości przy ul. PERKOZA 12

 

czytaj dalej ....

 

Plan remontów na rok 2022

 

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 20.10.2021 r. Uchwałą Nr 17/10/2021 został zatwierdzony plan remontów na rok 2022, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane na przełomie 2021/2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

"Montaż systemu wizyjnego CCTV w rejonie budynku przy ul. Biegusa 48-50 w Gliwicach"

czytaj dalej ...

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

"Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji budynku przy ul. Czajki 11-17 w Gliwicach"

czytaj dalej ...

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

"Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji budynku przy ul. Czajki 21-27 w Gliwicach"

czytaj dalej ...

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja