• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji usytuowanego na działce nr 633 położonej w Gliwicach przy ul. Czajki 11, 13, 15, 17.”

 

czytaj dalej...

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK” w Gliwicach, informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe Oferta najmu obejmuje lokale użytkowe znajdujące się w pawilonie
niemieszkalnym przy ul. BIEGUSA 68 w Gliwicach, składające się z dwóch pomieszczeń z niezależnymi wejściami 

czytaj dalej...

 

 

Nowa treść Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Na podstawie przepisów art. 45 a ust. 10 Prawa energetycznego każdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie danego budynku. Regulamin rozliczeń ciepła podaje się do wiadomości użytkownikom lokali w terminie do 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.12.2020 r. uchwaliła nową treść obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Zapisy tego Regulaminu mają zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni począwszy od 1.01.2021 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Regulaminu

- do pobrania.

 

 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej SIKORNIK w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Technicznych

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

  1. wykształcenie wyższe techniczne – budowlane lub pokrewne, preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonawstwa i nadzoru,

 

Plan remontów na rok 2021

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 21.10.2020 r. Uchwałą Nr 18/10/2020 został zatwierdzony plan remontów na rok 2021, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane na przełomie 2020/2021 r.

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020