SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

HARMONOGRAM dyżurów Rady Nadzorczej

               w II półroczu 2021 r.

(dyżury odbywają się w środy godz. 14.00 – 15.00)

 

21.07.2021                 Sebastian Ciągwa

18.08.2021                 Krystyna Rochoń

15.09.2021                 Zofia Pluta

20.10.2021               Urszula Ryczel

17.11.2021                Małgorzata Popińska

15.12.2021                Edward Lesisz

 

                      PRZEWODNICZĄCY
          RADY NADZORCZEJ SM „SIKORNIK”

                       Sebastian Ciągwa

       

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja