SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

Przypominamy, że trwa cykl spotkań

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”

z Mieszkańcami poszczególnych nieruchomości

Na spotkaniach przedstawiamy w szczególności informacje finansowe dotyczące każdej z nieruchomości - w tym dane dot. rozliczenia nieruchomości za lata 2019-2021 (opłaty, przychody i koszty, wyniki na koniec roku, sposób ich rozliczenia), jak również związane z rozliczeniem funduszu remontowego oraz omawiamy potrzeby i priorytety działań remontowych na najbliższe lata. Przekazujemy również informacje związane z bieżącą działalnością Spółdzielni – e-kartoteka, indywidualne ubezpieczenia UNIQA „przy czynszu”, segregacja odpadów komunalnych.

Ramowy program spotkań obejmuje także pytania, uwagi i wnioski mieszkańców.

czytaj dalej ...

 

spotk11

spotk21

spotk31

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2021

W ostatnim okresie Członkowie Spółdzielni otrzymali kolejny biuletyn informacyjny zawierający podstawowe materiały sprawozdawcze za rok ubiegły. Biuletyn został dostarczony przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Wszyscy Członkowie Spółdzielni, w tym w szczególności Członkowie, którzy nie zamieszkują w zasobach Spółdzielni, mają również możliwość zapoznania się z treścią sprawozdań poprzez system e-kartoteka, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konta - pliki z pełną treścią sprawozdań zamieszczone zostały w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY MOJEJ SPÓŁDZIELNI.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią materiałów

zamieszczonych w przygotowanym biuletynie...

 biuletyn2021tytuł

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie PEC Gliwice Sp. z o.o., z treści którego wynika, że od 1.08.2022 r. obowiązuje nowa taryfa cen za dostawę ciepła uwzględniająca średni wzrost cen i stawek opłat netto o 18,3 % w stosunku do cen obowiązujących od 1.06.2022 r.

...czytaj dalej

 

 

 

Nowa taryfa PEC Gliwice od 1 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, iż z dniem 1.06.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.21.2022.KTW z dnia 17.05.2022 r.

Średni wzrost cen i stawek opłat wynikający z nowej taryfy

wynosi niestety aż 26,3 %

 czytaj dalej ...

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sikornik” z siedzibą w Gliwicach

zaprasza zainteresowanych CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

do przetargu na wynajęcie terenu

w nieruchomości przy ul. BIEGUSA 68

czytaj dalej ...

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w GLIWICACH, ul. PERKOZA 12

Informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy

  1. Oferta najmu obejmuje lokal użytkowy znajdujący się w pawilonie przy ul. Perkoza 12 w Gliwicach, składający się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 11,13 m2, wyposażony w instalację centralnego ogrzewania i instalację elektryczną.

czytaj dalej ...

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja