SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

Informacja dotycząca podwyżki cen za wodę i odprowadzenie ścieków wprowadzoną przez

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gliwicach
od
11 stycznia 2024 r.

czytaj dalej ...

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy:
ul. Bekasa 1-7; Czajki 11-17; Czajki 12-20; Czajki 21-27; Kormoranów 12-18; 20-26;
Kormoranów 27-33
; Kormoranów 35-41; Kormoranów 4-10; Krucza 11-15;
Mewy 1, 3, 5; Perkoza 2, 4; Perkoza 21-29; Wilgi 18-24; Zimorodka 1-5; w Gliwicach”.

 

czytaj dalej ...

Plan remontów na rok 2024

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 14.12.2023 r. Uchwałą Nr 20/2023 został zatwierdzony plan remontów na rok 2024, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane w I kwartale 2024 r.

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego

Wykonanie pomieszczenia rowerowni w budynkach mieszkalnych Bekasa 1-7 oraz Czajki 11-17

czytaj dalej ...

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykonanie pomieszczenia rowerowni w budynkach mieszkalnych przy
ul. Bekasa 1-7 oraz Czajki 11-17 w Gliwicach”.

 

czytaj dalej ...

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego

 

 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kormoranów 20-26; Kormoranów 35-41; Zimorodka 2-4 w Gliwicach

czytaj dalej ...

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja