• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy ulicy Krucza 12 w Gliwicach (lokal z odzysku)

czytaj dalej .....

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Czajki 12 – 14 - 16 – 18 – 20 w Gliwicach”

 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Czajki 12 – 14 – 16 – 18 – 20 w Gliwicach”.

czytaj dalej ...

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sikornik”

z siedzibą w Gliwicach ul. Perkoza 12

zatrudni w ramach umowy o pracę na czas określony

 

Dozorcę budynków mieszkalnych

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymywanie porządku i czystości na terenie wskazanych nieruchomości poprzez sprzątanie pomieszczeń i terenu przeznaczonego do ogólnego użytku lokatorów, w tym zamiatanie i mycie klatek schodowych, zamiatanie i odśnieżanie chodników, utrzymanie terenów zielonych, dostarczanie korespondencji lokatorom.

czytaj dalej ...

 

 

 

NOWE FUNKCJONALNOŚCI e-kartoteki

Zarząd uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że zakończony został proces nadania nowych funkcjonalności e-kartotece umożliwiający realizację uprawnień członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z którego wynika, że statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

czytaj dalej....

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji usytuowanego na działce nr 633 położonej w Gliwicach przy ul. Czajki 11, 13, 15, 17.”

 

czytaj dalej...

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020