SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym

przy ul. Czajki 12 oraz Czajki 20 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

 

 

Gliwice, dn. 20.12.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” uprzejmie zawiadamia, że:

w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) i 7 stycznia 2022 r. (piątek)

Spółdzielnia będzie nieczynna

Bez zmian dyżury telefoniczne w przypadkach awaryjnych pod numerami alarmowymi

 

Awarie c.o., wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne     531 008 800

                                                                   512 719 703 lub 723 518 253

Awarie dźwigów – pogotowie Dźwig-Pol                           32 231 43 34

Awaria domofonu                                                                 603 975 843

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Bekasa 1-7 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Czajki 11-17 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Kormoranów 7-13 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Remont parteru klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Perkoza 2 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

  

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

ogłasza przetarg nieograniczony

na wynajęcie lokalu użytkowego

w nieruchomości przy ul. PERKOZA 12

 

1. Opis przedmiotu najmu

  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku przy ul. PERKOZA 12, składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 97,95 m2. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

  2. Wizja w lokalu jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administratorem Osiedla, nr tel. 32 232 26 67.

czytaj dalej ...

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

zaprasza zainteresowanych CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
do przetargu na wynajęcie od 1.02.2022 r. lokalu użytkowego

w nieruchomości przy ul. PERKOZA 12

 

czytaj dalej ....

 

Plan remontów na rok 2022

 

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 20.10.2021 r. Uchwałą Nr 17/10/2021 został zatwierdzony plan remontów na rok 2022, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane na przełomie 2021/2022 r.

 

 

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja