• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie regulować opłat za mieszkania mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

  • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • są właścicielami lokali mieszkalnych,

  • są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,

  • mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,  a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

czytaj dalej ........

 

B I U R A

S P Ó Ł D Z I E L N I

Z A M K N I Ę T E ! !

 

Szanowni Mieszkańcy,

     W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostawania w domach. Dlatego też w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w trosce o zdrowie pracowników, mieszkańców i ich rodzin Zarząd Spółdzielni, podjął decyzję o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania wszystkich biur w siedzibie Spółdzielni. Ponadto informujemy, że również do odwołania w lokalach mieszkalnych nie będą przeprowadzane planowane przeglądy jak również wizje, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych oraz zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.

Ponownie informujemy, iż ze służbami Spółdzielni możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy we wszystkich sprawach bieżących związanych z działalnością Spółdzielni.(kliknij)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do zakłóceń w bieżącej działalności Spółdzielni, a wszystkie Państwa sprawy były załatwiane terminowo.  

Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń

we wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialną postawę.

 

 

 

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Termomodernizacja 2020