• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Kormoranów 13

 

czytaj dalej ...

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz remont rozdzielnic głównych budynku mieszkalnego przy ul. Bekasa 1-7


 

czytaj dalej ...

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania przetargowego - Wymiana poziomówm instalacji c.o. wraz z regulacją

czytaj dalej ...

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania przetargowego - Remont nawierzchni parkingu

czytaj dalej ...

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania przetargowego - Remont balkonów i elewacji

czytaj dalej ...

 

 

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2020

Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia realizacji uprawnień Członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w w/w przepisie, Spółdzielnia udostępniła na stronie internetowej, poprzez system e-kartoteka, wydruk sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2020, które składa się z:

  1. bilansu,

  2. rachunku zysków i strat,

  3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

 
 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020