• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

PAMIĘTAJMY O SEGREGOWANIU ŚMIECI

Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom swoich zasobów, że w ich imieniu deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. Jednakże należy pamiętać, że prawidłowość segregacji odpadów w poszczególnych nieruchomościach podlega sukcesywnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyniku czego odpady nie są właściwie segregowane, wszczyna się postępowanie w sprawie nałożenia podwyższonej opłaty, jak za odbiór odpadów komunalnych nieselektywnych. Skutki wydania decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny odczują solidarnie wszyscy mieszkańcy nieruchomości, korzystający z danego punktu zbierania odpadów. Dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad segregowania odpadów – stosowna ulotka została zamieszczona przez służby administracyjne Spółdzielni przy każdym boksie śmietnikowym oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce akty prawne/zasady segregacji odpadów komunalnych. Najważniejsza jest właściwa postawa i przekonanie nas wszystkich, że segregowanie śmieci ma sens. Tylko taka postawa przełoży się na proekologicze zachowania mieszkańców i umożliwi ponoszenie opłat na poziomie ustalonym dla odpadów odbieranych w sposób selektywny.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku stwierdzenia, iż niedopełniony został powyższy obowiązek wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie!

Przykład opłat za odpady dla lokalu mieszkalnego o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 wg stawek obowiązujących od 1.10.2020 r.:

  – zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi      1,05 zł od 1 m2 powierzchni 
  – zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi      4,20 zł od 1 m2 powierzchni 

W załączeniu kopie zawiadomień, które Spółdzielnia otrzymała w ostatnim okresie dot. stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w boksach śmietnikowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

 

 

UWAGA !!!

 Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz objęciem Miasta Gliwice czerwoną strefą i wprowadzeniem nowych obostrzeń, uprzejmie informujemy, że we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Spółdzielni zalecany jest kontakt telefoniczny pod nr 32 232 21 74 bądź mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pisma adresowane do Spółdzielni można umieszczać w przygotowanej skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni.

W przypadku konieczności wizyty w biurach Spółdzielni prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania wraz z podaniem jego tematu - pozwoli to przygotować stosowne informacje i dokumenty oraz usprawnić załatwienie sprawy. Obsługa w biurach będzie realizowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w szczególności dotyczy to: konieczności zasłaniania ust i nosa, zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku, utrzymywania odległości 2 m między osobami przebywającymi w budynku.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Spółdzielnia prowadzi wszystkie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania w jej zasobach, a usuwanie awarii odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa.

Wprowadzane ograniczenia w działalności Spółdzielni wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, jak również pracowników Spółdzielni.

Gliwice, 23.10.2020 r.

 

                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”
                                         w Gliwicach, ul. Perkoza 12
                              z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni
                                                         zaprasza
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi przepisami.....cd.

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2019

       W ostatnim okresie Członkowie Spółdzielni otrzymali biuletyn informacyjny zawierający podstawowe materiały sprawozdawcze za rok ubiegły. Biuletyn został dostarczony przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Wszyscy Członkowie Spółdzielni, w tym w szczególności Członkowie, którzy nie zamieszkują w zasobach Spółdzielni, mają również możliwość zapoznania się z treścią w/w broszury poprzez system e-kartoteka, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konta - plik z treścią biuletynu zamieszczony został w e-kartotece, w sekcji Dokumenty i dziale Biblioteka.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią materiałów zamieszczonych w przygotowanym biuletynie.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Miasta Gliwice Uchwałą Nr XVII/337/2020 z dnia 30.07.2020 r. uchwaliła nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie Miasta Gliwice od 1.10.2020 r.

......czytaj dalej

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy

  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku przy ul. BIEGUSA 68, składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 149,57 m2 wraz z terenem pod dzierżawę o powierzchni 946 m².

 ......czytaj dalej

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Termomodernizacja 2020