SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe

  1. Oferta najmu obejmuje lokale znajdujące się w pawilonie niemieszkalnym przy ul. BIEGUSA 68 w Gliwicach, wyposażone w instalację wodną i elektryczną, składające się z dwóch pomieszczeń z niezależnymi wejściami (możliwość wynajęcia całości lub jednego z lokali) o łącznej powierzchni użytkowej 149,57 m2.

  2. Wraz z lokalami istnieje możliwość wydzierżawienia terenu przyległego do pawilonu (teren ogrodzony) o powierzchni do 946 m².

  3. Proponowane przez Spółdzielnię stawki czynszu najmu wynoszą:

           najem lokali w pawilonie 10,00 zł netto/m2 pow. użytkowej/m-c,

           dzierżawa przyległego terenu 1,60 zł netto/m2 pow. użytkowej/m-c.

 

biegusa68116

 

czytaj dalej ...

 

 

 

Wzrost cen

za wodę i ścieki w Gliwicach

 

 

 

     Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać w Gliwicach nowe ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Zmiana wynika z kończącego się 3-letniego okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Weryfikacja i zatwierdzenie przedstawionych przez PWiK Gliwice propozycji dokonana została przez „Wody Polskie”, które są uprawnione do regulacji cen i stawek. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) – w załączeniu. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfawchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 1.10.2021 r. i obowiązywać będzie w okresie kolejnych 3 lat.

Cena brutto za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wyniesie 5,76 zł do 30 września 2024 r., a odbioru ścieków będzie zmieniać się co roku od 7,91 zł (do 30 września 2022 r.) do 8,07 zł (do 30 września 2024 r.).

 

                              Zestawienie cen brutto za dostawę wody i odbiór ścieków

 

 

Wyszczególnienie

do 30.09.2021

od 1.10.2021 do 30.09.2022

wzrost ceny o

od 1.10.2022 do 30.09.2023

od 1.10.2023 do 30.09.2024

dostawa wody

5,24

5,76

9,92%

5,76

5,76

odbiór ścieków

7,41

7,91

6,75%

8,05

8,07

RAZEM

12,65

13,67

8,06%

13,81

13,83

 

W najbliższych dniach otrzymają Państwo zawiadomienia o zmianie opłat za lokale, która wynika z podwyżki cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wprowadzonej przez PWiK w Gliwicach.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Świadczenie usług dyżuru pogotowia technicznego w zakresie utrzymania sprawności technicznej obiektów i wewnętrznych instalacji ...

czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Montaż systemu wizyjnego CCTV w rejonie budynku przy ul. Biegusa 48-50 w Gliwicach”

czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Montaż systemu wizyjnego CCTV w rejonie budynku przy ul. Czajki 11-17 w Gliwicach”

czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Montaż systemu wizyjnego CCTV w rejonie budynku przy ul. Krucza 10-12 w Gliwicach”

czytaj dalej ...

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja