SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych

w budynkach mieszkalnych

przy ul. Czajki 21-27, Krucza 11-15, Zimorodka 10-12 w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Docieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej w budynkach mieszkalnych

przy ul. Biegusa 42-46, 48-50, 52-54, ul. Czajki 12-20, ul. Kormoranów 7-13,

ul. Perkoza 2, 21-29 w Gliwicach

 

czytaj dalej ... 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy:

ul. Bekasa 1-7; Czajki 11-17; Kormoranów 12-18; Kormoranów 4-10;
Krucza 11-15; Zimorodka 19-23
w Gliwicach”.

 

 

czytaj dalej ...

 

 

Plan remontów na rok 2023

 

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 14.12.2022 r. Uchwałą Nr 16/12/2022 został zatwierdzony plan remontów na rok 2023, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane w I kwartale 2023 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Świadczenie usług konserwacji instalacji elektrycznych i domofonowych

w nieruchomościach zarządzanych przez

Spółdzielnię Mieszkaniową „Sikornik” w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

MAMY NOWY STATUT!

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 16.12.2022 r. dokonał wpisu zmian w aktach rejestrowych Spółdzielni, m.in. w zakresie uwzględnienia treści statutu Spółdzielni w nowym brzmieniu, zatwierdzonym przez Członków Spółdzielni w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, w dniu 22.09.2022 r.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią obecnie obowiązującego statutu Spółdzielni do pobrania i jednocześnie przypominamy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania nieodpłatnie odpisu statutu.

 

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja