SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni

zaprasza

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

 

czytaj dalej ...

 

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że na dzień 22 września 2022 r. na godz. 1700 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” w Gliwicach – w załączeniu zawiadomienie.

Materiały sprawozdawcze na Walne Zgromadzenie, druki oraz projekty uchwał będą na bieżąco udostępniane członkom Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni, poprzez e-kartotekę, w dokumentach MOJEJ SPÓŁDZIELNI.

czytaj dalej...

 

 

 

Elektryk w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Sikornik" w Gliwicach.

Miejsce pracy: Gliwice – osiedle Sikornik

 

Zadania:

  • utrzymanie sprawności technicznej: urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach,

  • usuwanie awarii na podstawie uzyskanych zgłoszeń,

  • systematyczne wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych budynków
    i innych obiektów,

  • inne prace zlecane przez Administratora Osiedla.

czytaj dalej ...

 

 

 

Przypominamy, że trwa cykl spotkań

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”

z Mieszkańcami poszczególnych nieruchomości

Na spotkaniach przedstawiamy w szczególności informacje finansowe dotyczące każdej z nieruchomości - w tym dane dot. rozliczenia nieruchomości za lata 2019-2021 (opłaty, przychody i koszty, wyniki na koniec roku, sposób ich rozliczenia), jak również związane z rozliczeniem funduszu remontowego oraz omawiamy potrzeby i priorytety działań remontowych na najbliższe lata. Przekazujemy również informacje związane z bieżącą działalnością Spółdzielni – e-kartoteka, indywidualne ubezpieczenia UNIQA „przy czynszu”, segregacja odpadów komunalnych.

Ramowy program spotkań obejmuje także pytania, uwagi i wnioski mieszkańców.

czytaj dalej ...

 

spotk11

spotk21

spotk31

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2021

W ostatnim okresie Członkowie Spółdzielni otrzymali kolejny biuletyn informacyjny zawierający podstawowe materiały sprawozdawcze za rok ubiegły. Biuletyn został dostarczony przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Wszyscy Członkowie Spółdzielni, w tym w szczególności Członkowie, którzy nie zamieszkują w zasobach Spółdzielni, mają również możliwość zapoznania się z treścią sprawozdań poprzez system e-kartoteka, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konta - pliki z pełną treścią sprawozdań zamieszczone zostały w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY MOJEJ SPÓŁDZIELNI.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią materiałów

zamieszczonych w przygotowanym biuletynie...

 biuletyn2021tytuł

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie PEC Gliwice Sp. z o.o., z treści którego wynika, że od 1.08.2022 r. obowiązuje nowa taryfa cen za dostawę ciepła uwzględniająca średni wzrost cen i stawek opłat netto o 18,3 % w stosunku do cen obowiązujących od 1.06.2022 r.

...czytaj dalej

 

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja